Risico controle in uw Trading account

Beste,

Elke investeerder zet op een welbepaalde dag zijn eerste stappen in de beurs en heeft als doel zoveel en zo snel mogelijk winst te genereren in zijn trading account.
Iedereen kent wel het verhaal van de enorme winsten die er gemaakt worden op de beurzen want enorme stijgingen halen makkelijk de media.
In een periode van sterke stijgingen zoals in 1999 zijn er gemiddeld véél meer starters dan in minder turbulente periodes. De beurzen lijken op dergelijke momenten ook enkel maar winners te genereren. Risico”s en beurswijsheden worden geminimaliseerd want men heeft slechts oog voor opwaarts potentieel.

Risico controle is echter de basisvereiste voor de overleving van elke trader. Het is één van de weinige zaken waar elke individu WEL controle over heeft in de woelige beurswereld. De meest gemaakte fout bij startende traders is dat men veel te grote posities inneemt. Onrealistische verwachten liggen meestal aan de basis hiervan en dat kan ervoor zorgen dat traders 50 % of meer in een aandeel of optie investeren. Dat
is gokken ipv investeren! Trading posities die te groot zijn resulteren dikwijls in grote verliezen! Zoveel te groter de positie zoveel te meer de emoties “hebzucht” en “angst” gaan meespelen wat de discipline meestal niet ten goede komt. Dat is de hoofdreden waarom beginnende traders snel weer uit de beurs moeten verdwijnen.

Succesvol traden wordt mettertijd ontwikkeld en kan alleen door ervaring en opleiding. Winnende trades worden afgewisseld met kleine verliezers maar kapitaalbehoud staat CENTRAAL bij elke trade.

Zoveel te groter de winst of het verlies zoveel te meer de trader subjectief
en emotioneel zal gaan handelen. Het wordt immers alsmaar moeilijker om dat verlies te aanvaarden gezien het al zo hoog is opgelopen of aan de andere kant durven ze de winst die ze in hun (veel te grote) positie hebben niet verder laten lopen en nemen ze veel te vlug winst. Traders gaan zo hun winsten te snel nemen en hun verliezen veel te hoog laten oplopen en dat is eigenlijk net het omgekeerde van hetgeen het een succesvol trader zou moeten doen !

Daarom is het cruciaal van op voorhand uw exits= uitstapmomenten te bepalen want eenmaal u in de positie zit wordt het heel wat moeilijker.
Een van de regels die heel veel traders gebruiken is de 2 %-regel . Ongeacht het aantal posities er open staan mag de maximale negatieve impact van een fout gelopen trade uw TOTALE accountwaarde nooit meer dan 2 % schaden . Ik geef hierbij een voorbeeld: Stel uw hebt een 100.000 € portfolio met 5 posities van telkens 20.000€ .

U mag dus maximaal 2000 € verlies oplopen per positie want dat zou 2% van uw totale accountwaarde inhouden. U dient dus overal limiet-orders hebben instaan in geval het de verkeerde kant uitgaat ! Emotioneel moet u dan niet tussenbeide komen want uw orders staan al in en de uitvoering zal automatisch gebeuren.

Er is dus een directe link tussen correcte positie allocatie en succesvolle traders.

Geld dat u in de beurs steekt zou u perfect moeten kunnen missen want dan gaat u namelijk minder onder druk staan dan wanneer u moet gaan beleggen om te overleven. Deze druk zorgt onvermijdelijk voor emoties en foute inschattingen door deze emoties. Traders zouden zich moeten verzoenen met het worst-case scenario nog voor ze het beste scenario in overweging nemen. Volgende week zullen we dit wat verder toelichten zodat we dan ook nog iets te vertellen hebben eh 😉

Veel tradeplezier en tot binnenkort!

Groeten

Het Beursopleiding-team